Day Trips

Eisteddfod Genedlaethol Cymru / National Eisteddfod of Wales

Mae gennym bysiau yn mynd ar y dyddiadau canlynol:-

We have buses going on the following dates:-

Dydd Llun 7 Awst 2017 / Monday 7 August 2017

Dydd Mercher 9 Awst 2017 / Wednesday 9 August 2017

Dydd Gwener 11 Awst 2017 / Friday 11 August 2017

Mannau codi // Pickup points:

Llambed/Lampeter; Aberaeron; Tregaron; Aberystwyth & Machynlleth

Am fwy o fanylion, cysylltwch a ni!

For more information, contact us!

Parties

Available for Stag and Hen Parties, please call with your requirements.